Itera Lex

Перелік документів, які необхідні для дозволу на виконання будівельних робіт

  1. Заява на отримання дозволу з підписами та печатками на кожній сторінці;
  2. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію.
  3. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку:

пояснювальна записка;

основні креслення;

звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами);

наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документаці;

розрахунок класу наслідків;

вихідні дані (ТУ, МБУО.

  1. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
  2. Копії документів про призначення:

осіб, які здійснюють авторський нагляд;

осіб, які здійснюють технічний нагляд;

відповідальних виконавців робіт.

  1. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.
  2. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу (у разі необхідності).
  3. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;
  4. Схеми (ситуаційний план, ген план, ОДР, план трас, внутрішніх та зовнішніх мереж).

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *