Itera Lex

Процедура отримання дозвільних документів у будівництві

Доволі часто, під час отримання дозвільних документів на будівництво на думку приходять слова Тараса Шевченка: Борітеся-поборете, вам Бог помагає !!!

Але розуміння всіх процесів у будівництві та досконале знання законодавства допомагає боротися з дабівськими вітряками вправно.

З чого почати:

Спочатку потрібно визначитись, чи потрібно саме у Вашому випадку отримувати дозвільні документи. Наразі Дозвільні документи отримуються, у разі виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного.

  1. Покроковий алгоритм отримання дозвільних документів такий:

отримання замовником або проектувальником вихідних даних (основними складовими вихідних даних є: містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування (стаття 29 Закону);

розроблення   проектної   документації   та  проведення  у випадках, передбачених статтею 31 Закону, її експертизи;

затвердження проектної документації;

виконання підготовчих та будівельних робіт;

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

реєстрація права власності на об’єкт містобудування.

Отже необхідною умовою для забудови земельної ділянки є отримання права на користування земельною ділянкою, отримання вихідних даних (містобудівні умови і обмеження, технічні умови, завдання на проектування), розроблення, затвердження та здійснення експертизи  проекту будівництва, отримання дозволу.

2. Отримання дозвільного документу на будівництво залежить від віднесення об’єкту будівництва до відповідного класу наслідків.

Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

Усі об’єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):

незначні наслідки – СС1;

середні наслідки – СС2;

значні наслідки – СС3.

3. Отримання права на здійснення будівельних робіт щодо індивідуального житлового будинку

Законодавство передбачає, що у разі здійснення будівельних робіт щодо індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки, визначена така процедура отримання права на виконання будівельних робіт:

отримання будівельного паспорта;

подання повідомлення про початок будівельних робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю.

введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації).

Як вбачається з процедури, при будівництві невеликого приватного будинку окремий документ – дозвіл на будівництво не передбачений.

Однак, обов’язковою процедурою є оформлення будівельного паспорта і повідомлення про початок будівництва.

Отримання права на виконання будівельних робіт щодо  об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

У разі здійснення будівельних робіт щодо  об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), законодавець визначив такий алгоритм:

отримання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови);

розробити та затвердити проектну документацію;

призначити відповідального виконавця робіт;

призначити особу, яка відповідає за технічний нагляд;

подання до органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Враховуючи зазначене, технічно не складні об’єкти не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а право на виконання таких робіт здійснюється за декларативним принципом шляхом подання до органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Як наслідок, такі об’єкти приймаються в експлуатацію також декларативним способом. Поданням до органу державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Варто звернути увагу, що до повідомлення та декларації документи не надаються. Фактично замовник будівництва декларує про те, що він розпочав будівельні роботи та завершив.

4. Отримання права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС2 та СС3)

Законодавець визначив такий механізм отримання дозвільних документів:

отримання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови);

розроблення та затвердження проектної документації;

здійснення експертизи проекту будівництва;

подання до органу державного архітектурно-будівельного контролю заяви з підписами та печатками на кожній сторінці до якої  надаються: копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію; проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку: пояснювальна записка; основні креслення; звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами); наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документаці; розрахунок класу наслідків; вихідні дані (ТУ, МБУО); копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту; копії документів про призначення: осіб, які здійснюють авторський нагляд; осіб, які здійснюють технічний нагляд; відповідальних виконавців робіт; інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу (у разі необхідності); результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»; схеми (ситуаційний план, ген план, ОДР, план трас, внутрішніх та зовнішніх мереж).

Звісно, законодавство у сфері будівництва складне, наявні системні випадки відмови у видачі дозвільних документів інспекцією.

Наша послуга складається:

  1. З аналізу наявних документів.
  2. Розроблення індивідуального та покрокового адгоритму дій для отримання дозвільних документів.
  3. Підготовка необхідних документів та подання їх до інспекції.
  4. У разі необхідності, захист замовника в судовому порядку.
  5. Супроводження під час перевірки Інспекції під час виконання будівельних робіт.

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *