Itera Lex

Що таке будівництво та які будівельні роботи відносяться до робіт, що потребують отримання дозвільних документів та які будівельні роботи виконуються без отримання дозвільних документів?

Поняття будівництво, розуміється в декількох значеннях:

як процес спорудження будівель;

як галузь матеріального виробництва (створення підприємств, розширення, реконструкція та технічне переобладнання, капітальний ремонт);

як об’єкт будівництва.

Законом України «Про архітектурну діяльність», який є спеціальним законом у сфері регулювання містобудівної діяльності, встановлено, що будівництво  (нове  будівництво,  реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації,  державних стандартів, норм і правил у порядку,  визначеному Законом  України  «Про  регулювання містобудівної діяльності» (стаття 9 Закону).

Таким чином, встановлює дозвільно-погоджувальні процедури у будівництві (алгоритм дій для забудовника) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що для створення об’єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає: будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та знесення об’єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (абзац шостий частини першої статті 4 Закону).

Також механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, визначається Порядком на виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.

№ 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747) (далі – Порядок № 466).

Одночасно Порядок № 466 надає визначення поняттю будівельні роботи. Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку № 466 будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Разом з цим, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі – ДБН А.2.2-3-2014), який встановлює склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури  та наводить визначення понять «нове будівництво», «реконструкція», «реставрація», «капітальний ремонт», «технічне переоснащення».

Враховуючи викладене вище, будівельні роботи – це роботи  з нового будівництва об’єкта будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту прийнятого в експлуатацію об’єкта будівництва. Як правило, такі роботи передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, зміни  геометричних розмірів та функціонального призначення об’єкта будівництва та або заміни чи відновлення конструкцій, інженерних систем та обладнання.

Згідно із приписами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, який надає право на виконання будівельних робіт.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 замовник має право виконувати будівельні роботи після:

1) подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

2) видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Разом з цим, абзацом другим частини другої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» (далі – Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання) затверджено перелік робіт, які не потребують отримання відповідних дозвільних документів в органах державного архітектурно-будівельного контролю.

Таким чином, будівельні  роботи, які не визначені Переліком будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, потребують отримання дозволу, а саме роботи:

з нового будівництва,

реконструкції,

реставрації,

капітального ремонту,

технічного переоснащення.

Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, технічно не складні роботи не потребують отримання документів дозвільного характеру.

Звертаємо увагу, що вичерпний перелік таких робіт встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

 

 

 

 

Соболь Юлія, адвокат

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *